SKZ heeft 3 ligplaatsen  te Haarlem op een unieke plaats in de binnenstad.
Nabij Kelderwindekade aan de basis van de herbouwde molen de Adriaan.
Hier is ook de voormalige werf Zuidam gesitueerd geweest, waar reeds in de vroege middeleeuwen zeegaande schepen werden gebouwd en gerepareerd. En mogelijk zelfs kotters gebouwd,
Momenteel is er nog een gerestaureerde hellingbaan te zien die iet meer proffesioneel in gebruik is.
Voor alle duidelijkheid SKZ heeft geen werf en werffaciliteiten.

In deze historische setting is het mogelijk voor een drietal kotters om lichte "werkzaamheden" uit te voeren aan het schip.
SKZ ligplaats is niet overdraagbaar. SKZ bestuur besluit over de kotterligplaatsen.
SKZ hanteert een SKZ ligplaatsreglement hiervoor.


SKZ werkt met een wachtlijst.
SKZ kotter : "Jan de Koning III" staat als eerste op de wachtlijst.
Tweede is de "Lord Nelson".
Derde is de "WL10".

Een tijdelijke ligplaats te Haarlem wordt toegewezen door de Havendienst Haalem.
En hiervoor worden de normale kosten voor gerekend door de Havendienst.

Begin 2021 zijn de SKZ-ligplaatsen verzegd.Ligplaats Haarlem