VD10

VD10
-
0
VD10
VD10
Nederland
1936
Amels (Welgelegen), Makkum
Amels
462
-
17.00 m
4.55 m
1.88
17.00 m
S spant
Geklonken
IJzer
Twee mast + spriet + kluiver
250 m2
MAN
285 pk
05/01/1961
hydraulisch
Sonthofen
Deze kotter is gebouwd in 1936 als één van de eerste Noordzee schepen van de Volendammer vissersvloot.
Toen in 1932 de Afsluitdijk werd voltooid en de zoute Zuiderzee veranderde in het zoete IJsselmeer, leek voor de Volendammer vissers het doek te vallen. Op het zoute water werd voor 1932 vooral gevist op haring en ansjovis. Deze vis kwam niet meer terug op het IJsselmeer dus zochten de vissers naar mogelijkheden om toch op zout water te vissen. Met de houten botters, in Volendam ‘kwakken’, was de Noordzee vol gevaren. Ongelukken bleven dan ook niet uit. Kapelaan Jan van den Boogerd activeerde de vissers om ijzeren Noordzeeschepen te laten bouwen met dichte dekken die wel bestand waren tegen het geweld van harde wind en woeste golven. Met overheidssubsidie is toen de VD10 bij Amels in Makkum gebouwd en met een kleine zeilvoering plus een 40 pk ‘Industrie-motor’ afgeleverd. Met succes werd voor de Noord Hollandse kust gevist op haring en garnalen tot in 1940 de Duitse bezetter het schip in beslag wilde nemen. Dat leek te lukken in 1944 maar werd verhinderd door het Volendamse verzet dat de haveningang wist te blokkeren door enkele oude botters op te blazen. In de hongerwinter van 1944-’45 is het schip ingezet om aardappels uit Friesland naar Amsterdam te varen, met name voor het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. Na de oorlog werd de visserij op de Noordzee voortgezet. Steeds was het schip eigendom van de familie De Boer tot het in 1985 werd verkocht aan de huidige schipper/eigenaar Jos Koenen die na restauratie dagtochten zeilt met groepen tot 30 personen.
www.bruinevloot.nl

Ontworpen door Wiebe Amels, op basis van een Vlaardinger logger, oorspronkelijk uitgerust met steunzeilen. Bij de restauratie getuigd naar het zeilplan van de logger. Zulks in samenspraak met het scheepvaartmuseum Amsterdam en met Wiebe's broer, Douwe Amels. Enige afwijking met originele bouw is het ontbreken van de visruimen.