Arie Jacob

Arie Jacob
-
0
Arie Jacob
WON11
Duitsland
1920
?, Mainz (D)
?, Mainz (D)
1732
-
20,38
4,5
1,2
3,2
Rondspant
Geklonken
Staal
Enkel mast + spriet
0
Sole
95
01/01/2008
hydraulisch
Prm
vorige namen
Heintje (?)
1980 - 2017: Jikke WON 11

2017 - Heden: Arie Jacob

historie vaartuig
Voormalig waddenkotter, rondvaartboot gebouwd in Duitsland, heeft na 30 jaar als pleziervaartuig van eigenaar gewisseld. Daarmee veranderd de naam ook van Jikke naar Arie Jacob.

Het registernummer is 31599 B 2008

Cbb certificaat nummer is: SI 17886 NL

Scheepsintentificatie nummer ENI : 02331599