Historische werf Metz op Urk is overgegaan naar Hoekman

  Restauratie 2013In 2013 zijn aan bakzijde ter hoogte van de waterlijn meerdere gangen vernieuwd. Op deze zijn de eerste vier verwijderd en worden de eerste twee nieuwe passend gemaakt.
  Restauratie 2013
  Restauratie 2013Voordat de nieuwe gangen worden geplaatst worden deze eerst in vorm "gebrand". Een eeuwen oude techniek voor het vormen van een plank wordt hiervoor nog steeds toegepast zij het moderne materialen zoals een gasbrander en een op maat instelbare bok.
  Restauratie 2013Voordat de gangen definiet worden vastgeschroefd worden deze eerst provosorisch vastgezet en precies op maat gemaakt. Een lastige en tijdrovende klus maar zeer belangrijk. Hoe nauwer de planken tegen elkaar aansluiten hoe minder hoeft er gebreewd te worden.
  Restauratie 2013