HD48

HD48
0
HD48
BRU7 / HD48
Nederland
1950 in de vaart 1952
Hakvoort, URK
-
-
-
14 m sluismaat is 20 m
4 m
2 m
15 m
S spant
Geklonken
Staal
Twee mast + spriet + kluiver
m2 120
Steyer
90
01/01/1962
hydraulisch
Capitol
Status onbekend, verkocht 2016.

Geschiedenis HD 48:
Voormalige zeewaardige viskotter die van af 1952 heeft gevist vanuit Den Helder. Het schip werd zomers onder meer gebruikt voor de palingvangst op het IJsselmeer. In de winter werd er voornamelijk mee op kabeljauw gevist op de Noordzee. Ook schijnt er mee gevist te zijn op St. Jacobs schelpen voor de Engelse en Franse kustwateren.

Visserijnummers
Deining HD 48 ex. BRU 7 Deining, daarvoor HD 48 Marmina Gerdina Meijer,