Via deze website probeert de stichting kottereigenaren en andere belangstellenden informatie te verstrekken die mede bijdraagt aan het behoud van kotters in Nederland. De doelstelling van SKZ is een platform bieden waar kottereigenaren informatie kunnen halen en brengen, en met elkaar in contact kunnen komen om ervaringen te delen.

Een voorbeeld hiervan is de lijst aangesloten SKZ kotters. Hierin kunnen eigenaren zoeken, naar bijvoorbeeld een schip met een zelfde type motor, en in contact treden met andere kotteraars om tot een oplossing van een probleem te komen. Mocht u echter in bezit zijn relevante informatie en deze beschikbaar willen stellen dan zien wij die graag in (digitale) vorm tegemoet om deze vervolgens op de website te publiceren!

Meldt nu uw kotter aan voor registratie in de SKZ database zodat u ook gebruik kunt maken van alle mogelijkheden!

Klik hier voor aanmelding!
(Uw schip wordt geplubliceerd na toetsing door het bestuur.)

 


 

De SKZ(Stichting Kotterzeilen) is voor motor- en zeilkotters. De SKZ is ontstaan uit een groepje vrienden met zeilkotters in Amsterdam die op 3 mei 1986 de vereniging Kotterzeilen hebben opgericht. Bijna legendarisch is verhaal dat men massaal door de vloer zakte tijdens de oprichtingvergadering. De ongeveer 350 stuks aangesloten motor- en zeilschepen zijn zee, kust, wad en zuiderzee vaartuigen, "kotters", met vaak als herkomst visserij, minder vaak als vrachtschip en ook als jacht. Het huidige gebruik is meestal recreatief maar sommige schepen doen dienst in de (zeilende)chartervaart.

De SKZ is een echte behoudsorganisatie en kan vaartuigen aanmelden voor inschrijving in het nationaal register van varende monumenten en schouwt de vaartuigen voor definitieve vaststelling van de monumenten categorie. De behoudsorganisatie SKZ is aangesloten bij de landelijke Federatie Varend Erfgoed Nederalnd (FVEN) en kan helpen bij de restauratie van een vaartuig zoals bijvoorbeeld bij het maken van een plan, het geven van advies.

https://www.fven.nl/

Het vaargebied van de kotters had een internationaal karakter zoals bijvoorbeeld de Engelse Smacks wel eens bij Texel te vinden waren, zo waren de Nederlandse Haringsloepen te zien in de Schotse havens en de Franse yoles werden vroeger aan de Engelse zuidkust gesignaleerd. Dat het vervolg op de Hanzevaart de kotters en galjassen van Frankrijk tot aan Leningrad en terug bracht zal ook geen verbazing oproepen. Tegenwoordig komen de lichtblauwe houten kotters uit Hviddesande Denemarken nog steeds wel eens in de haven van IJmuiden.

De bij de stichting aangesloten kotters zijn alle uniek en hebben hun eigen karakter. Het materiaal van "onze" Kotters is veelal hout, soms staal en sporadisch ferro-cement. De meeste schepen zijn ouder dan 50 jaar en een aantal haalt zelfs de 100 en een enkeling meer dan 100 jaar. Daarnaast zijn er ook enkele schitterende, naar oude tekeningen herbouwde, nieuwe kotters bij ons aangesloten.

Wilt u bijdragen aan het werk van de SKZ, maak uw minimale donatie van €15,00 over op:

STICHTING KOTTERZEILEN te Zeewolde

Banknummer NL67INGB0006493352

bic : INGBNL2A

Ondervermelding van uw naam / kotternaam.