Federatie Varend Erfgoed Nederland heeft nieuw bestuur


11 dec 2017

Op de vergadering van 7 dec 2017 van de FVEN is een nieuw bestuur gepresenteerd. Nieuwe voorzitter Rolf van der Mark prees de vertrekkende bestuursleden (Marja Goud en Erik Pluimers) uitvoerig voor het vele werk dat verricht is in de afgelopen tijd en vooral met het feit dat Marja de moed had om met haar vertrek de zaak “op scherp te zetten” en daarmee te forceren dat er weer een volwaardig en voltallig bestuur is gevormd.

Het nieuwe bestuur bestaat uit:

-      Voorzitter-  Rolf v.d. Mark

-      Vice voorzitter -  Olav Loeber

-      Secretaris -  Cor Bolt

-      Penningmeester -  Martin de Boer

-      Lid - Kees Weststrate

-      Lid - Marion Levasier

Naast dit nieuwe bestuur worden de commissies deels opnieuw ingevuld.

Binnenkort krijgen de BO,s een verzoek, deze commissies onder hun leden te promoten.“De FVEN is van groot belang voor alle aangesloten behoudsorganisaties en andere spelers in het (varend) erfgoedwereldje als spreekbuis naar de overheid toe” benadrukt de kersverse voorzitter. “We willen naar een vernieuwde structuur (FVEN 2.0) die toekomstbestendig is. Een goed toegankelijk register (RVEN) is daarin een cruciale factor en ook willen we ons nog meer “laten zien” zowel naar overheden als naar het publiek. We streven naar duidelijke erkenning van het Varend Erfgoed!”

De vele afgevaardigden, van bijna alle BO,s, konden meteen een aantal nieuwe leden verwelkomen namelijk: de Zweedse Klassiekers, de Maritieme Musea, de Polyester Scherpe Jachten en de Vereniging voor Beroepschartervaart BBZ.

Een uitgebreider verslag zal verschijnen in de Scheepspost van volgende week.

De grootste collectie Varend Erfgoed ter wereld.

nb; Cor Bolt blijft daar naast gewoon voorzitter van de SKZ.